Medisch technisch management

ICT-oplossingen

Logic Medical is al 25 jaar dé merkonafhankelijke servicepartner in de wereld van de medische technologie.

xr:d:DAF5kOz3wro:42,j:1420184219388420271,t:24041013

Direct inzicht in servicelevels
door onze koppelingen

  • 1

Management

Wij ondersteunen u graag bij medisch technisch management.

  • 2

Advies

In toenemende mate adviseren we op het gebied van uitvoering van jaarlijks of risico gestuurd onderhoud.

  • 3

Controle

Wij ondersteunen u graag bij medisch technisch management.

LM foto

Over  onderhoud

Management: van afdeling tot managementsysteem

Zoekt u een nieuwe onderhoudsaanpak of onderhoudsfilosofie? Kunt u ondersteuning gebruiken bij servicediensten en bijhorende vraagstukken? Als Logic Medical denken we niet alleen graag mee, maar hebben we ook ruime ervaring in het ondersteunen van medisch technisch management. U kunt profiteren van diverse diensten en producten die we hebben ontwikkeld, onder andere voor het delen van kennis en kunde. Kiest u voor onze expertise, dan werkt u net even iets slimmer.

Onze ervaring en advies

Ruim 25 jaar ervaring
Bij Logic Medical hebben we ruim 25 jaar aan ervaring in het uitvoeren van correctief en preventief onderhoud aan medische apparatuur. We merken dat er de laatste paar jaar een groeiende klantvraag is naar management ondersteuning.

Bij Logic Medical hebben we ruim 20 jaar aan ervaring in het uitvoeren van correctief en preventief onderhoud aan medische apparatuur. We merken dat er de laatste paar jaar een groeiende klantvraag is naar management ondersteuning. Denk aan het ondersteunen van het management van een medisch technische afdeling. Bijvoorbeeld waar het de aansturing betreft van delen of zelfs van een hele afdeling.

Goed onderhoud is belangrijk, maar het managen daarvan eveneens. Onze klanten hebben niet altijd zelf de kunde of capaciteit om dit op zich te nemen. In toenemende mate adviseren we op het gebied van uitvoering van jaarlijks of risico gestuurd onderhoud. Aanvullend geven we advies over documentatie en checklijsten en de (her-)inrichting van het gebruikte managementsysteem.

Eenvoudig en veilig gegevens uitwisselen

Directe koppeling met uw systeem

Goede service aan medische apparatuur staat of valt met soepele data-uitwisseling. Het snel en accuraat kunnen verwerken van informatie en activiteiten is essentieel, voor u als dienstverlener en ons als ondersteunende partij. U wilt als zorgverlener direct toegang hebben tot deze data. Dat garanderen we door het geautomatiseerd overnemen van onderhoudsgegevens tussen ons en uw systeem. Logic Medical werkt om deze reden met API’s die real-time informatie kunnen uitwisselen.

Doet zich een probleem voor met apparatuur en genereert deze een storing, dan is directe actie vereist. Om zeker te zijn dat alle soorten meldingen Logic Medical direct bereiken, maken we gebruik van één koppeling (REST API) die is uitgesplist in berichtenverkeer met twee richtingen. De ene richting is gereserveerd voor het melden van storingen en de andere richting is bedoeld voor het opvragen van de actuele status van een object of de onderhoudsgegevens ervan.

De werking van de koppeling is eenvoudig maar effectief. Zodra u als klant van Logic Medical een verbinding maakt met onze API, maakt uw systeem zelf al een keuze voor de juiste richting van het berichtenverkeer. Na deze keuze, verlopen volgende meldingen geautomatiseerd. Dat is belangrijk en prettig. Immers, zodra u een melding aanmaakt in uw systeem, ontvangen wij deze melding eveneens in ons systeem. Hiervan krijgen we een signaal waarna we de juiste actie kunnen ondernemen. U kunt als opdrachtgever altijd en in uw eigen applicatie de voortgang van de ingezette handelingen volgen. Vertraging behoort tot het verleden, actie van u leidt tot directe reactie van onze kant.

Dankzij de real-time koppeling beschikt u altijd over accurate informatie en zelfs over detailgegevens van het onderhoud. Zo heeft u een beeld van welke onderdelen zijn gebruikt en welke aanvullende informatie de Logic Medical technicus heeft genoteerd tijdens zijn werkzaamheden. Beschikt u liever over de controlelijst in PDF-formaat? Geen probleem, ook dit bestand is beschikbaar dankzij de koppeling.

Altijd inzicht in waar zorgmiddelen en medische apparatuur zich bevinden

Ik ben iris® Track & Trace

Inzicht in waar zorgmiddelen en medische apparatuur zich bevinden is essentieel. Een effectieve track & trace van apparatuur leidt bovendien tot verschillende voordelen. Uw kostbare meet- en testapparatuur is snel vindbaar, makkelijker te onderhouden en beter inzetbaar. Zowel u als onderhoudsmonteurs hebben een helder beeld van de zorg waardeketen, wat leidt tot een hogere kwaliteit van serviceverlening én lagere onderhoudskosten. Logic Medical geeft u dit inzicht op basis van de koppeling met de innovatieve ik ben iris® track & trace technologie.

Is uw medische apparatuur beschikbaar én klaar voor gebruik? Beide zijn extreem belangrijk binnen de zorg. Toch leert de praktijk dat het inzicht in waar zorgmiddelen en medische apparatuur zich bevinden in een zorginstelling of ziekenhuis, niet altijd op orde is. Dat kan tot grote problemen leiden voor medisch personeel, specialisten en patiënten. Aanvullend leidt een gebrek aan goede track & trace van zorgmiddelen en medische apparatuur tot extra kosten, bijvoorbeeld wanneer het tijd is voor onderhoud. Onderhoudsmonteurs zijn vrijwel elke dienst onnodig veel tijd kwijt aan het zoeken naar waar de apparatuur zich bevindt. Kiest u voor Logic Medical, dan bent u verzekerd van een effectieve track & trace, op basis van ik ben iris®, zelfs als binnen uw organisatie sprake is van het openen en sluiten van vestigingen.

Ik ben iris® is ontwikkeld als ICT-platform voor het tracken en tracen van zorgmiddelen en medische apparatuur. Deltics https://www.deltics.nl/ zorgt hierbij voor de infrastructuur die nodig is om de data te verzamelen en kunnen delen met partners in de zorgketen. Denk bij infrastructuur aan het plaatsen en beheren van alle routers. ik ben iris® https://www.ikbeniris.com/ en Deltics werken nauw samen, wat tot een slimme betrouwbare oplossing heeft geleid. Als servicepartner is Logic Medical hierop aangesloten. De schaalbare oplossing is bovendien klaar voor het adopteren van allerlei technieken. Zoals bijvoorbeeld het gebruik van Bluetooth Low Energy (BLE), RFID, LoRa, GPS en barcodetechnologie. Ongeacht de techniek kan Logic Medical uw apparatuur aansluiten op het track & trace platform.

De stabiele koppeling tussen Logic Medical enerzijds en ik ben iris®/Deltics anderzijds, leidt tot een compleet pakket aan mogelijkheden. De naadloze integratie resulteert in een soepel werkende track & trace oplossing die meerwaarde levert. Kritische en niet-kritische bedrijfsmiddelen zijn eenvoudig door de medische keten te volgen én snel vindbaar. Praktisch betekent dit dat u altijd zicht heeft op gevolgde ’assets’ binnen alle locaties van uw organisatie.

  • Besparing van tijd en middelen
  • Real-time lokalisatie van kritische apparatuur
  • Medewerkers hebben meer tijd voor patiënten
  • Onderhoud op basis van compliance
  • Efficiënt voorraadbeheer
  • Anti-diefstal door waarschuwingssignalen
  • Minder irritaties tussen samenwerkende partijen in uw keten

Vertrouwen

Waarom kiest u voor ons?

2

Transparantie

3

Naadloze gegevensuitwisseling

5

Duurzame werkwijze