Logic Medical koppelt met ik ben iris® track & trace

Oplossingen

ik ben iris® Track & Trace

Inzicht in waar zorgmiddelen en medische apparatuur zich bevinden is essentieel. Een effectieve track & trace van apparatuur leidt bovendien tot verschillende voordelen. Uw kostbare meet- en testapparatuur is snel vindbaar, makkelijker te onderhouden en beter inzetbaar. Zowel u als onderhoudsmonteurs hebben een helder beeld van de zorg waardeketen, wat leidt tot een hogere kwaliteit van serviceverlening én lagere onderhoudskosten. Logic Medical geeft u dit inzicht op basis van de koppeling met de innovatieve ik ben iris® track & trace technologie.

Inzicht maakt einde aan zoeken naar medische apparatuur
Is medische apparatuur beschikbaar én klaar voor gebruik? Beide zijn extreem belangrijk binnen de zorg. Toch leert de praktijk dat het inzicht in waar zorgmiddelen en medische apparatuur zich bevinden in een zorginstelling of ziekenhuis, niet altijd op orde is. Dat kan tot grote problemen leiden voor medisch personeel, specialisten en patiënten. Aanvullend leidt een gebrek aan goede track & trace van zorgmiddelen en medische apparatuur tot extra kosten, bijvoorbeeld wanneer het tijd is voor onderhoud. Onderhoudsmonteurs zijn vrijwel elke dienst onnodig veel tijd kwijt aan het zoeken naar waar de apparatuur zich bevindt. Kiest u voor Logic Medical, dan bent u verzekerd van een effectieve track & trace, op basis van ik ben iris®, zelfs als binnen uw organisatie sprake is van het openen en sluiten van vestigingen.

Betrouwbare oplossing
ik ben iris® is ontwikkeld als ICT-platform voor het tracken en tracen van zorgmiddelen en medische apparatuur. Deltics https://www.deltics.nl/ zorgt hierbij voor de infrastructuur die nodig is om de data te verzamelen en kunnen delen met partners in de zorgketen. Denk bij infrastructuur aan het plaatsen en beheren van alle routers. ik ben iris® https://www.ikbeniris.com/ en Deltics werken nauw samen, wat tot een slimme betrouwbare oplossing heeft geleid. Als servicepartner is Logic Medical hierop aangesloten. De schaalbare oplossing is bovendien klaar voor het adopteren van allerlei technieken. Zoals bijvoorbeeld het gebruik van Bluetooth Low Energy (BLE), RFID, LoRa, GPS en barcodetechnologie. Ongeacht de techniek kan Logic Medical uw apparatuur aansluiten op het track & trace platform.

De combinatie Logic Medical-ik ben iris®
De stabiele koppeling tussen Logic Medical enerzijds en ik ben iris®/Deltics anderzijds, leidt tot een compleet pakket aan mogelijkheden. De naadloze integratie resulteert in een soepel werkende track & trace oplossing die meerwaarde levert. Kritische en niet-kritische bedrijfsmiddelen zijn eenvoudig door de medische keten te volgen én snel vindbaar. Praktisch betekent dit dat u altijd zicht heeft op gevolgde ’assets’ binnen alle locaties van uw organisatie.

De voordelen van onze koppeling op een rij:

  • Besparing van tijd en middelen
  • Real-time lokalisatie van kritische apparatuur
  • Medewerkers hebben meer tijd voor patiënten
  • Onderhoud op basis van compliance
  • Efficiënt voorraadbeheer
  • Anti-diefstal door waarschuwingssignalen
  • Minder irritaties tussen samenwerkende partijen in uw keten

Vijf gebieden, één missie

Om bij u de zorg over uw medische apparatuur weg te nemen, richten wij ons op vijf aandachtsgebieden.

Hiernaast kunt u meer te weten komen over hoe wij hier mee om gaan

Neem contact met ons op met onderstaand formulier

Bezoekadres:

Twentepoort Oost 45
7609 RG  ALMELO

Openingstijden

Werkdagen: 8:00 – 17:00
Weekenden: gesloten

Telefoon

+31 (0)546 486410

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. We gaan er vanuit dat u hiermee akkoord gaat, maar u kan dit ook annuleren. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Logic Medical, gevestigd aan Twentepoort Oost 45 7609 RG Almelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: Logic Medical B.V.  Twentepoort Oost 45 7609 RG Almelo +31 (0) 546-486410 Persoonsgegevens die wij verwerken Logic Medical verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: – Voor- en achternaam – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres – Gegevens over uw activiteiten op onze website Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via service@logicmedical.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Logic Medical verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – Om goederen en diensten bij u af te leveren Geautomatiseerde besluitvorming Logic Medical neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Logic Medical) tussen zit. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Logic Medical bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor details en redenen van de gehanteerde  bewaartermijnen verzoeken wij u  contact met ons op te nemen via service@logicmedical.nl Delen van persoonsgegevens met derden Logic Medical verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Logic Medical gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Logic Medical gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@logicmedical.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Logic Medical zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Logic Medical wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Logic Medical neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via service@logicmedical.nl
Save settings
Cookies settings