Kwaliteit vraagt om opleiding en training

Trainingen

Logic Medical is al 25 jaar dé merkonafhankelijke servicepartner in de wereld van de medische technologie.

  • 1

Elektrische veiligheid

Met onze eigen master trainers in elektrische veiligheid zoomen we in op IEC, Arbo en NEN-normeringen gecombineerd met veiligheid in ruimtes.

  • 2

E-learning als trainingstool

E-learning is ideaal als trainingstool. Bijvoorbeeld om technisch bij te scholen, verpleegkundig iets bij te brengen, timemanagement aan te leren of communicatief beter te werken. 

  • 3

Skillslab

Hierbij ligt de nadruk op training on the job. Daarnaast is er aandacht voor  zorgtechnologieën en hebben medewerkers de kans om certificaten te behalen.

LM foto

Over  opleiding & training

Kwaliteit vraagt om opleiding en training

Meedenken met klanten vereist een goed opleidings- en trainingsniveau van werknemers. Die basis nemen we serieus en onze klanten waarderen deze instelling en focus op kwaliteit. Technici van Logic Medical beschikken altijd over zeer accurate kennis van zorgtechnologie. De waarborging daarvoor nemen we zelf op ons, daarnaast doorloopt en keurt TüV jaarlijks al onze processen.

Ons opleidingsbeleid

Goed functionerende technologie is essentieel voor organisaties in de zorgsector. Aanvullend zorgen veranderend beleid en continue technologische ontwikkeling voor een grote behoefte aan goed opgeleid personeel. Om dat het hoofd te bieden heeft Logic Medical de bevoegd- en bekwaamheden van alle medewerkers geborgd met NEN- en ISO 9001 procedures en certificaat. Ook zijn alle competenties nauwkeurig beschreven in ons HRM-beleid. Het vormt een basis waarvan u als organisatie profiteert.

PatSim1-1

Het opleidingsbeleid in drie aspecten uiteengezet

Binnen het opleidingsbeleid van Logic Medical is er aandacht voor een aantal belangrijke aspecten. Dat zijn elektrische veiligheid, e-learning platformen en klassikale trainingen/skillslab. Samen vormen ze de basis bij het zo goed mogelijk opleiden van bestaand en nieuw personeel, zodat ze u zo goed mogelijk kunnen bedienen en ontzorgen.

Met onze eigen master trainers in elektrische veiligheid zoomen we in op IEC, Arbo en NEN-normeringen gecombineerd met veiligheid in ruimtes. We geven tijdens de trainingen aandacht aan verschillen op het vlak van veiligheid tussen bijvoorbeeld OK’s en activiteiten bij een CTB-patiënt thuis. Logic Medical geeft deze trainingen eveneens aan externe technici van ziekenhuizen of industriepartners, ook zijn ze uitgewerkt als een e-learning voor The Competence Group (TCG).  

E-learning is ideaal als moderne trainingstool. Daarom zetten we dit in om medewerkers diverse opleidingen te kunnen geven. Bijvoorbeeld om ze technisch bij te scholen, verpleegkundig iets bij te brengen, timemanagement aan te leren of communicatief beter te werken. Ruwweg zijn de trainingen onder te verdelen in cursussen voor zachte vaardigheden enerzijds en technische en zorggerelateerde trainingen anderzijds. Bij de laatste gaat er aandacht naar zuurstoftoediening, wat COPD- en ALS-patiënten zijn en hoe je een medisch apparaat moet gebruiken.

Bij deze vorm van trainingen leggen we de nadruk op training on the job. Daarnaast is er aandacht voor de diverse zorgtechnologieën en hebben medewerkers de kans om certificaten te behalen. Een competentiematrix geeft inzicht in wie welke training heeft gevolgd en wie over welke vaardigheden beschikt.

Vertrouwen

Waarom kiest u voor ons?

2

Transparantie

3

Naadloze gegevensuitwisseling

5

Duurzame werkwijze